Gå till hovedinnhold

Klimaarbeidet vårt

Vi er oppmerksomme på at bedriften vår påvirker klimaet, og vi vil selvsagt ta ansvar for utslippene vi forårsaker. Hvis verden skal klare å nå de globale klimamålene for 2030 og begrense den globale oppvarmingen til under to grader, må vi både redusere utslippene av drivhusgasser til atmosfæren og samtidig binde gamle karbondioksidutslipp.

For å regne ut nøyaktig hvor mye karbondioksid vi som bedrift slipper ut, har vi fått hjelp av Atmoz Consulting, en ekstern ekspert som sikrer at prosessen følger den internasjonale beregnings- og rapporteringsstandarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen).

Dette gjør vi:

1. Vi måler alt

Vi får hjelp av eksperter til å måle nøyaktig hvor store karbondioksidutslipp vi forårsaker, og da mener vi alt: fra produksjonen av materialene, framstillingen av produktene og transporten av materialer til oss og ut til kundene våre. Vi måler til og med hvordan medarbeiderne våre kommer seg til jobben hver dag!

2. Vi kutter så mye vi bare kan

Men det er ikke nok å bare måle! Vi jobber aktivt for å redusere utslippene våre. Derfor lager vi en årlig tiltaksplan og engasjerer hele bedriften i arbeidet med å nå målene vi har satt. Eksempler på hvordan vi arbeider for å redusere karbondioksidutslippene, kan være alt fra å sette opp 474 solcellepaneler på taket til å finne nye klimasmarte skiltmaterialer.

3. Vi kompenserer for alle utslippene, 100%!

Klimakompensering betyr en investering i prosjekter som fører til mindre karbondioksidutslipp utenfor vår egen virksomhet. Våre samlete utslipp forrige kalenderår ble 1178,4 tonn karbondioksid. For å ha en feilmargin, har vi valgt å kompensere 10 % ekstra. Det betyr at vi binder 1297 tonn karbondioksid i et sertifisert klimakompensasjonsprosjekt.

Vi kompenserer for karbonutslipp gjennom et solcelleprosjekt i Bhadla, India.

Vi har valgt å kompensere for klimautslipp ved å investere i solprosjektet "Bhadla Solar Power Plant", som genererer ren elektrisitet i India ved hjelp av solenergi som en fornybar energikilde. Prosjektet er sertifisert med Gold Standard, den eneste sertifiseringsstandarden som er godkjent og anerkjent av mer enn 80 internasjonale miljøorganisasjoner.

Les hele klimaregnskapet her.

Hva synes kundene våre?