Gå till hovedinnhold

Vårt arbeid med bærekraft

Våre verdier - enkel, ansvarlig og omtenksom - veileder oss i vårt bærekraftsarbeid. For oss er det viktig å ha en bærekraftig tilnærming til hele selskapet og å være en pioner i vår bransje. 

Hvorfor bærekraft? 

Skyltmax' grunnlegger David og hans kamp med psykisk sykdom har i stor grad lagt grunnlaget for bærekraftsarbeidet vårt i selskapet. Først og fremst for arbeidsmiljøet vårt i Skyltmax - og hvor viktig det er at de ansatte har det bra. Dette, sammen med det faktum at vår medgründer John har vært svært engasjert i klimaspørsmål siden starten. Bærekraftsarbeidet vi gjør både internt og eksternt, er noe som virkelig kommer fra kjernen av Skyltmax. 

Hvordan jobber Skyltmax med bærekraft? 

For oss er det viktig å integrere bærekraftsarbeidet i hele virksomheten, og at vi som selskap har en bærekraftig strategi. Det betyr at vi jobber med å utdanne medarbeiderne våre, har et tett samarbeid med leverandørene våre, er aktive i nærområdet vårt i spørsmål som gjelder bærekraft og kommuniserer det til kundene våre. 

Som et overordnet rammeverk for bærekraftsarbeidet vårt har vi identifisert fire av FNs 17 globale bærekraftsmål som er i tråd med oss som selskap, og som vi har valgt å fokusere mer på. Som produksjonsbedrift ønsker vi å sikre at produktene våre, måten vi arbeider på og måten vi driver virksomheten vår på, gjøres på en ansvarlig måte. 

FNs globale mål 

God helse og trivsel 

Sikre sunne liv og fremme trivsel for alle i alle aldre. 

Delmål som vi har et spesielt fokus på:  

3.4 Redusere dødsfall som følge av ikke-smittsomme sykdommer og fremme psykisk helse 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

Fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 

Delmål som vi fokuserer ekstra på: 

8.4 Forbedre ressurseffektiviteten i forbruk og produksjon. 

Bærekraftig forbruk og produksjon 

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. 

Delmål som vi har et spesielt fokus på: 

12.4 Ansvarlig håndtering av kjemikalier og avfall. 

Bekjempe klimaendringene 

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. 

Delmål som vi har et spesielt fokus på: 

13.A Implementere FNs rammekonvensjon om klimaendringer. 

Vårt sosiale ansvar 

Vi bryr oss om og respekterer hverandre, kundene våre og verden rundt oss. Vi arbeider både internt og eksternt for en positiv samfunnsutvikling. Les mer om vårt arbeid med sosial bærekraft

Våre ansatte 

I Skiltmax ønsker vi å sikre at alle ansatte trives og har det bra, har et godt arbeidsmiljø, føler seg trygge og at det ikke forekommer noen form for diskriminering på arbeidsplassen. Arbeidsplassen er preget av frihet under ansvar, og det legges vekt på et arbeidsmiljø som legger vekt på samarbeid, fellesskap, respekt og forståelse. Våre medarbeidere skal føle tilhørighet og inkludering uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisitet, funksjonsnedsettelse eller andre faktorer. 

Siden 2018 har vi vært sertifisert som "Great Place to Work". Dette er et bevis på at våre ansatte trives, har det bra og har de beste mulighetene til å gjøre en god jobb. 

Hand in Hand og Mind

I 2024 samarbeider vi med Hand in Hand og Mind i to ulike prosjekter. 

Hand in Hand 

Hand in Hand er et prosjekt som jobber for å bekjempe fattigdom gjennom entreprenørskap. Skyltmax bidrar med penger til prosjektet, som skal ha base i en landsby i India. Der utdanner og trener prosjektet hovedsakelig kvinner og unge mennesker i å drive små bedrifter. Disse genererer inntekter slik at de kan forsørge seg selv og sine familier. Skyltmax vil også gjennomføre mindre aktiviteter for å følge landsbyens reise i 2024, og vil i fremtiden få mulighet til å besøke landsbyen og møte gründerne. 

Prosjektet har blant annet som mål å bekjempe fattigdom, styrke kvinners stilling, skape arbeidsplasser og bygge bærekraftige lokalsamfunn.   

Mind 

Minds formål er å fremme psykisk velvære ved å tilby medmenneskelig støtte, spre kunnskap og drive påvirkningsarbeid. Vi må tørre å snakke om hvordan vi har det og skape en medfølende kultur. 

Våre ansatte kan melde seg som frivillige til å svare på samtaler og chatte med mennesker som trenger å snakke. Det kan handle om angst, håpløshet, ensomhet eller selvmordstanker.   

Vårt klimaarbeid 

For oss er det en selvfølge å ta vårt ansvar når det gjelder klimaet og være en pioner i skiltbransjen. 

Klimaregnskap 

Vi rapporterer alle våre utslipp i klimaregnskapet vårt. Vi følger GHG-protokollen, en internasjonal standard som fokuserer på at bedrifter skal redusere sine utslipp. Vi måler og reduserer. For de utslippene vi ikke kan redusere, kompenserer vi i sertifiserte kompensasjonsprosjekter. Les mer om vårt klimaarbeid.  

Solceller 

Vi har redusert klimapåvirkningen vår med 89 % siden 2018 ved å kjøpe grønn energi merket med Bra Miljöval. Vi har installert solcellepaneler på taket vårt, som dekker 32 % av strømforbruket vårt til både produksjon og kontorer. 

Miljømessige reisefordeler 

Vi prøver å reise med så liten negativ innvirkning på klimaet som mulig, og derfor tilbyr vi våre ansatte en reisefordel. Det innebærer blant annet rabattert pris for reiser med kollektivtransport eller sykkel. 

Hva synes kundene våre?