Finner du ikke det du leter etter?

Via vår Skiltomaten kan du designe skilt akkurat som du vil ha dem. Tekst, farge, former og mye mer.

Begynn å designe et skilt

Informasjon om varselskilt

Et varselskilt er et skilt som advarer om fare eller mulige konsekvenser ved bestemte handlinger. Det finnes regler om at utstyr som kan resultere i fare, må merkes med et varselskilt.

Det finnes også situasjoner der behovet for et fareskilt er stort, selv om det i henhold til loven ikke skal finnes et skilt som advarer om faren. Uansett behov kan personlige varselskilt lages med valgfritt budskap og egen design. Alt for å redusere faren for ulykker. For at virkningen skal bli så god som mulig, bør skiltet utformes slik at det formidler varselbudskapet både i tekst, form og farge.


Lag er personlig varselskilt

Vil du lage personlige varselskilt? Tenk på følgende:

Form

Formen som hovedsakelig forbindes med advarsler, er trekanten. Det betyr ikke at alle varselskilt må være trekantede, men de aller fleste viser en trekant på en eller annen måte. Det er for eksempel vanlig at et kvadratisk skilt har et bilde av en trekant, med et illustrerende bilde i midten. Samtidig står det vanligvis beskrevet i tekst under trekanten hva skiltet advarer om.

Farge

Når det gjelder varselskilt bør de nesten utelukkende ha gul bakgrunn og svart tekst/bilde. Det er disse fargene folk forbinder med varselskilt og dermed er folk ekstra oppmerksomme når denne fargekombinasjonen brukes. Av og til rammes varselskilt også inn med en rød ramme, noe som for eksempel er vanlig på trafikkskilt med varselbudskap. 

Bilde

Når det gjelder å advare om fare, er det viktigst at skiltet er svært tydelig. Det anbefales derfor at teksten på varselskilt kompletteres med et beskrivende bilde. Slik blir det ekstra tydelig hva advarselen gjelder og personer som ikke forstår språket i teksten, kan likevel forstå budskapet. Noen vanlige symboler som brukes på varselskilt er dødningehode (giftig), flamme (brannfarlig) og en død fisk og et dødt tre (miljøfarlig avfall).

Hva vil du advare om? – Lag unike og personlige varselskilt.

Hva synes kundene våre?