CSR

Hvordan jobber Skiltmax med CSR?

For oss er det viktig å integrere CSR-arbeidet i virksomheten. Det betyr at vi må engasjere oss i nærsamfunnet og de ansatte. Vi vil drive selskapet på en bærekraftig måte og bidra til å gjøre forskjell. Det gjør vi ved å støtte organisasjoner og foreninger som vi synes bidrar til en positiv samfunnsutvikling. Det kan være alt fra arbeid med menneskelige rettigheter til arbeid som oppmuntrer til fysisk aktivitet. Ved hjelp av kampanjer har vi hatt mulighet til å vekke engasjement, sette fokus på viktige spørsmål og samlet inn penger til velgjørende formål. Vi undersøker også vår egen virksomhet kritisk og klimakompenserer for karbondioksidutslippene fra skiltproduksjonen og fra varetransporter til kundene.

Hva er CSR?

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility (bedriftens samfunnsansvar). Det handler om at bedrifter skal ta ansvar for hvordan de påvirker samfunnet ut over det loven krever, og arbeide for en mer bærekraftig utvikling. Påvirkningen kan gjelde flere områder. En vanlig oppdeling er etter sosiale, miljørelaterte og økonomiske områder.

#SkiltmaxStøtter

Vi har bestemt oss for at vi vil gjøre forskjell i samfunnet og har valgt å støtte organisasjoner og foreninger som jobber med alt fra menneskelige rettigheter til å oppmuntre til fysisk aktivitet. Bruk hashtagen #SkiltmaxStøtter hvis du vil følge og dele arbeidet. Vil du også ha støtte fra Skiltmax? Du er hjertelig velkommen til å sende en forespørsel til info@skiltmax.no.

 

Vi støtter:

Pilskog Overå Velforening


 Klimamax

#detsynsikke

De ansatte

Hos Skiltmax vil vi sikre at alle medarbeidere trives og har god helse. Vi jobber også for et godt arbeidsmiljø, at de ansatte skal føle seg trygge og at det ikke skal forekomme diskriminering av noe slag på arbeidsplassen. Arbeidsplassen kjennetegnes av frihet under eget ansvar og vi fokuserer på et arbeidsmiljø som fremhever samarbeid, fellesskap, respekt og forståelse. Medarbeiderne skal føle samhørighet og delaktighet uansett kjønn, alder, religion, etnisitet, funksjonsnedsettelse eller annet. 

For å oppnå dette, legger vi stor vekt på tilbakemeldinger fra medarbeiderne via medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser. Vi gjennomfører kontinuerlig kompetanseutvikling i prosjekter, workshop-er og kurser.

Hva synes kundene våre?