Gå till hovedinnhold

CSR

Hvordan jobber Skiltmax med CSR?

For oss er det viktig å integrere CSR-arbeidet i virksomheten. Det betyr at vi må engasjere oss i nærsamfunnet og de ansatte. Vi vil at driften skal være bærekraftig og et foregangseksempel både sosialt og miljømessig.

Hva er CSR?

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility (bedriftens samfunnsansvar). Det handler om at bedrifter skal ta ansvar for hvordan de påvirker samfunnet ut over det loven krever, og arbeide for en mer bærekraftig utvikling. Påvirkningen kan gjelde flere områder. En vanlig oppdeling er etter sosiale, miljørelaterte og økonomiske områder.

DET SOSIALE ANSVARET

Vi bryr oss om og respekterer hverandre og kundene våre, og vi ønsker å bidra til samfunnet blant annet gjennom velgjørenhet, kampanjer og samarbeid. 

Medarbeiderne våre

Hos Skiltmax vil vi sikre at alle medarbeidere trives og har god helse, at de har et godt arbeidsmiljø, føler seg trygge og at det ikke forekommer noen former for diskriminering på arbeidsplassen. Arbeidsplassen kjennetegnes av frihet under eget ansvar og vi fokuserer på et arbeidsmiljø som fremmer samarbeid, fellesskap, respekt og forståelse. Medarbeiderne skal føle samhørighet og delaktighet uansett kjønn, alder, religion, etnisitet, funksjonsnedsettelse eller annet.

Vi mener at god helse bidrar til friske medarbeidere som har det godt, og at fysisk aktivitet øker arbeidsprestasjonen. Som et ledd i dette arbeidet, tilbyr vi gode treningsbidrag og mulighet til én times trening på arbeidstid per uke. Vi vil oppmuntre til bevegelse og fellesskap, og deltar hvert år i ulike mosjonsløp.

Skiltmax støtter – Vi støtter organisasjoner

Med initiativet «Skiltmax støtter» vil vi som bedrift ta vårt ansvar og bidra til en bærekraftig utvikling, gjennom å støtte organisasjoner som engasjerer seg i ulike samfunns- og hjelpeprosjekter. For hver ny abonnent som tegner seg for nyhetsbrevet vårt, gir vi 20 kroner til «Skiltmax støtter» og hjelper organisasjoner som jobber for et bedre samfunn. Les mer.

Vi engasjerer oss i samfunnsspørsmål

Med kampanjer har vi klart å skape engasjement, ta opp viktige spørsmål og samlet inn penger til ideelle organisasjoner og selskaper. Les mer om #detsynsikke.

Vi deler ut stipend

Vi har innført stipendordning for å oppmuntre ideer som kan resultere i en mer bærekraftig utvikling. Vi vil bidra til innovative løsninger, og dermed til et mer bærekraftig samfunn. Les mer her.

VÅRT MILJØANSVAR

Vi tar miljøansvaret svært alvorlig og jobber hele tid for å minimere innvirkningen som bedriften har på miljøet. Medarbeiderne våre har deltatt i en grunnleggende miljøopplæring, og for oss er det en selvfølge å tenke bærekraft i alle deler av produksjonen.

Vi klimakompenserer

Vi klimakompenserer for karbondioksidutslippene fra virksomheten, og for alle transporter til kundene våre. Klimakompensasjonen gjennomføres i samarbeid med Atmoz Consulting, et svensk firma som hjelper andre selskap og organisasjoner med å ta ansvar for klimaet.

Lokalene er sertifisert med Green Building

De nye lokalene våre er sertifisert i henhold til Green Building, og det betyr at anlegget forbruker 25 % mindre energi enn gjeldende krav tilsier.

Vi har installert 474 solcellepaneler på taket vårt

Vi har utvidet vårt solcelleanlegg og har nå installert 474 paneler. Panelene er estimert til å produsere omtrent 60% av mengden vi forbruker i dag når det gjelder eiendom, produksjon og kontor.

Vi tilbyr miljøreisefordeler

Vi prøver å reise med så liten negativ miljøpåvirkning som mulig og tilbyr derfor medarbeiderne våre fordeler for miljøvennlige reiser. Ordningen omfatter fordelssykkel og vi betaler halve prisen av busskortet.

Initiativene våre

Vårt klimaarbeid

Skiltmax støtter

#detsynsikke

Stipend

Hva synes kundene våre?