Praksisskilt

Et praksisskilt eller et klinikkskilt er et inngangsskilt til et mottak eller en praksis i helse- og sykepleiesektoren. Det kan være festet på inngangsdøren til mottaket, eller på dører til ulike avdelinger i klinikken. Praksisskilt gjør det tydelig for alle å finne frem og formidler også tydelig for besøkende eller pasienter hvem de skal møte.

Felles for alle praksisskilt er at de viser tydelig for besøkende og pasienter hvor praksisen er og hvem som jobber der. Det er et informasjonsskilt, selv om teksten på skiltene kan variere. 

Hva synes kundene våre?