Informasjon om Covid-19: Vi produserer og leverer som vanlig.

Klikk her når du vil begynne å designe skiltet.

Sykehusskilt

En type arbeidsplass som har uvanlig mange skilt er sykehus. Blant sykehusskilt finnes blant annet retningsskilt som viser vei for pasienter (og personalet), og skilt som markerer romnummer og lagerrom. Men skilt settes ikke bare opp på veggene for å fylle en viktig funksjon. Alle ansatte har navneskilt og det er også svært vanlig med skilt som markerer sikkerhetsutstyr som brannslokkere, hjertestartere osv.

Vær så god! – lag de sykehusskiltene dere trenger!

Les mer
Begynn å designe et skilt

Eksempel på Sykehusskilt

Created with Fabric.js 1.6.6 E r g o t e r a p e u t H e l s e s e n t e r Legevakt         Fysioterapi Fastlege

Plastskilt gravyr

120 x 120 mm

265 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 Leif Knutsen Laboratorieassistent

Navneskilt gravyr

80 x 25 mm

116 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 Pleiere Knut Mikkelsen

Navneskilt gravyr

80 x 25 mm

101 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 Hilde Fredriksen LEGE

Navneskilt gravyr

80 x 25 mm

103 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 Legevakt

Plastskilt gravyr

180 x 80 mm

239 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 Sykepleier Hanne

Navneskilt gravyr

70 x 35 mm

104 kr

Created with Fabric.js 1.7.19 for å redusere risikoen for smitte Bruk hånddesinfeksjonsmiddel

Plastskilt gravyr

200 x 55 mm

195 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 Lege Mette-Marit Larsen

Plastskilt gravyr

203 x 38 mm

135 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 Røntgen

Plastskilt gravyr

150 x 60 mm

109 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 Mette Davidsen Sykepleier

Navneskilt gravyr

80 x 25 mm

103 kr

Created with Fabric.js 1.7.17

Klistremerke

150 x 150 mm

101 kr

Created with Fabric.js 1.7.17 20

Plastskilt gravyr

100 x 100 mm

118 kr

På sykehuset finnes det mange ulike skilt. De har ulike funksjoner, størrelser og er laget av forskjellige typer materiale. Alt for å veilede og informere pasienter og ansatte.

Sykehusskilt – noen eksempler 

Navneskilt

Nesten alle ansatte på sykehus har navneskilt. Skiltene viser tydelig både navn og yrkesrolle slik at det skal være enkelt for pasientene å se hvem de snakker med og hvilket ansvarsområde personen har. 

Veiviserne

De fleste sykehus er så store at det er lett gjort å gå seg vill. Derfor finnes det ofte informasjonstavler og store retningsskilt som viser veien til avdelinger, restauranter eller toaletter. Det å finne frem skal være det minste problemet på et sykehus. 

Romnummer

Disse sykehusskiltene finnes på nesten alle avdelinger, på utsiden av dørene. Noen enkle tall som gjør det mye enklere å finne frem. 

Hygiene – det bør være en selvfølge at personalet er nøye med hygienen. Men hvordan er det med pasientene? Forstår de også hvor viktig det er å være ekstra nøye med hygienen, for sin egen og andres sikkerhet? Ikke så sjelden settes det opp store skilt på toalettene og i dusjen, som minner om at det er viktig å bruke håndsprit for å minske faren for smittespredning. 

Hva synes kundene våre?