Finner du ikke det du leter etter?

Via vår Skiltomaten kan du designe skilt akkurat som du vil ha dem. Tekst, farge, former og mye mer.

Begynn å designe et skilt

Informasjon om navneskilt helsesektoren

I tillegg til å få behandling, er det viktig at besøkende på sykehus blir mottatt på en hyggelig og personlig måte av sykehusets ansatte. Et navneskilt kan formidle tydelig hvem som tar hånd om pasienten, f.eks. om det er en sykepleier eller en lege.

Gode navneskilt til personell i helse- og omsorgssektoren gjør det enkelt for pasienten å se yrkestilhørighet og navn på personen han eller hun har snakket med. Det gjør også kommende pleie og kommunikasjon enklere.  Lag ditt personlige sykepleierskilt. Skiltmax tilbyr navneskilt både i plast og tre. Velg det som passer best til din personlighet eller arbeidsplass.

I tillegg til skiltets størrelse og materiale finnes det hovedsakelig tre ting som det er verdt å tenke på når navneskilt eller navnebrikker i helsevesenet utformes.

Navneskilt for personell i helse- og omsorgssektoren

Tekst

Selv om navnet er det viktigste på skiltet, er det også viktig at yrkestilhørigheten er tydelig. Den informasjonen gir pasienten en trygghet i hvem det er som formidler informasjonen, og hvilken yrkesgruppe han eller hun skal henvende seg til hvis det skulle dukke opp flere spørsmål. 

Symbol

Et lite symbol kan forandre et upersonlig og formelt navneskilt slik at det oppleves som mye mer personlig. Det er blant annet vanlig hos hjelpepleiere og sykepleiere som arbeider med spedbarn og barn. Det er også hyggelig å ha et symbol som viser en fritidsinteresse. Et fotballsymbol for en som elsker fotball kan skape hyggelige diskusjoner med pasientene. 

Farge

For å øke tydeligheten mot pasientene innførte Akademiska Sjukhuset i Uppsala i 2012 at alle navneskilt som brukes av helsepersonell, skulle ha farger etter yrke. Der er for eksempel sykepleieres navneskilt blå, legers navneskilt røde og hjelpepleieres navneskilt grønne. Dette er noe som flere sykehus har etterlignet og pasientene setter pris på ordningen. Undersøk hvilke regler som gjelder på akkurat din arbeidsplass. 

Hva synes kundene våre?