Informasjon om COVID-19: Vi produserer og leverer som vanlig.

Les mer.

Skiltmax støtter

Med initiativet «Skiltmax støtter» vil vi som bedrift ta vårt ansvar og bidra til en bærekraftig utvikling, gjennom å støtte organisasjoner som engasjerer seg i ulike samfunns- og hjelpeprosjekter. For hver ny abonnent som tegner seg for nyhetsbrevet vårt, gir vi 10 kroner til «Skiltmax støtter» og hjelper organisasjoner som jobber for et bedre samfunn.


Månedens støtteorganisasjon

RISE

Klimaspørsmålet er viktig for oss, og vi jobber stadig for å redusere bedriftens påvirkning på klimaet og miljøet, og for at arbeidet skal være bærekraftig. Vi har valgt å støtte RISE, som er et forskningsinstitutt som skal bidra til bærekraftig vekst i samfunnet, ofte på oppdrag fra eller i tett samarbeid med næringslivet, akademisk og offentlig sektor. Gjennom nye ideer og innovative løsninger bidrar RISE til en bærekraftig framtid. Les mer om prosjektet vi har valgt å støtte.

September 2020


Organisasjoner vi har støttet

Leger Uten Grenser

Vi er takknemlige for at vi lever i et samfunn der helsevesenet og sykehusene fungerer, ikke minst nå under en pågående pandemi, når mange mennesker er i akutt behov for hjelp. Det er dessverre ikke like selvfølgelig for alle. Derfor vil vi støtte Leger Uten Grenser. Leger Uten Grenser er en medisinsk, humanitær organisasjon som hjelper mennesker som er rammet av kriser, krig og naturkatastrofer, helt uavhengig av politisk overbevisning, religion eller etnisk tilhørighet.

August 2020

Hva synes kundene våre?