Skiltmax støtter

Med initiativet «Skiltmax støtter» vil vi som bedrift ta vårt ansvar og bidra til en bærekraftig utvikling, gjennom å støtte organisasjoner som engasjerer seg i ulike samfunns- og hjelpeprosjekter. For hver ny abonnent som tegner seg for nyhetsbrevet vårt, gir vi 20 kroner til «Skiltmax støtter» og hjelper organisasjoner som jobber for et bedre samfunn.


Månedens støtteorganisasjon

MIND

I februar har vi valgt å støtte Mind. Mind er en ideell organisasjon som jobber for et samfunn som informerer om og aktivt forebygger psykisk sykdom, og der personer med psykisk uhelse respekteres og får den hjelpen de trenger. Dessuten et samfunn der ingen begår selvmord. De fleste kjenner noen som er rammet, som vi også gjør. Vi vil støtte Mind på grunn av vår egen bakgrunnshistorie og hjelpe til i arbeidet med å fremme psykisk helse.

Februar 2021


Organisasjoner vi har støttet

Räddningsmissionen

I januar har vi valgt å støtte Räddningsmissionen. Räddningsmissionen er en ideell forening som driver sosialt arbeid på kristent grunnlag. Foreningens oppdrag er å fange opp og motvirke forhold i samfunnet som fører til eller forverrer utsatthet og utenforskap. Vi som virksomhet er stolte over å kunne bidra med en gave og slik støtte Räddningsmissionens arbeid for utsatte mennesker.

Januar 2021

Stadsmissionen

I dag er det mange som lever et sosialt og økonomisk utsatt liv og trenger hjelp med å løse de mest grunnleggende behovene, som mat og klær. Stadsmissionen, en svensk ideell organisasjon, er et trygt sted for de som lever i fattigdom og utenforskap. Vi vil bidra til å gjøre forskjell ved å støtte Göteborgs Stadsmission i det viktige arbeidet de gjør. Takket være vårt bidrag kan flere få hjelp for eksempel med mat, vinterklær og leksehjelp. Sammen kan vi skape et mer medmenneskelig samfunn for alle!

Desember 2020

Movember

I november arrangeres den internasjonale aksjonen Movember. Aksjonen har som mål å øke bevisstheten rundt prostatakreft og menns helse. Det er viktig for å kunne bidra til forskningen på prostatakreft slik at sykdommen kan forebygges og behandles. Vi velger denne måneden å gi penger til Prostatacancerförbundet, en svensk organisasjon som finansierer forskning og sprer kunnskap om prostatakreft.

November 2020

Rosa sløyfe

De fleste kjenner direkte eller indirekte noen som har blitt rammet av kreft. For oss er det en selvfølge å bidra i kreftkampen og derfor vil vi skape oppmerksomhet rundt Rosa sløyfe-aksjonen som pågår hele oktober. Hensikten med aksjonen er å samle inn penger til kreftforskning, spre kunnskap om kreft og påvirke beslutningstakere. Vi er stolte over å kunne bidra til den viktige forskningen.

Oktober 2020

RISE

Klimaspørsmålet er viktig for oss, og vi jobber stadig for å redusere bedriftens påvirkning på klimaet og miljøet, og for at arbeidet skal være bærekraftig. Vi har valgt å støtte RISE, som er et forskningsinstitutt som skal bidra til bærekraftig vekst i samfunnet, ofte på oppdrag fra eller i tett samarbeid med næringslivet, akademisk og offentlig sektor. Gjennom nye ideer og innovative løsninger bidrar RISE til en bærekraftig framtid. Les mer om prosjektet vi har valgt å støtte.

September 2020

Leger Uten Grenser

Vi er takknemlige for at vi lever i et samfunn der helsevesenet og sykehusene fungerer, ikke minst nå under en pågående pandemi, når mange mennesker er i akutt behov for hjelp. Det er dessverre ikke like selvfølgelig for alle. Derfor vil vi støtte Leger Uten Grenser. Leger Uten Grenser er en medisinsk, humanitær organisasjon som hjelper mennesker som er rammet av kriser, krig og naturkatastrofer, helt uavhengig av politisk overbevisning, religion eller etnisk tilhørighet.

August 2020

Hva synes kundene våre?