Gå till hovedinnhold

Skiltmax støtter

Med initiativet Skiltmax støtter vil vi som bedrift ta vårt ansvar og bidra til en bærekraftig utvikling, gjennom å støtte organisasjoner som engasjerer seg i ulike samfunns- og hjelpeprosjekter. For hver ny abonnent som tegner seg for nyhetsbrevet vårt, gir vi 20 kroner til Skiltmax støtter og hjelper organisasjoner som jobber for et bedre samfunn.


Nuvarande støtteorganisasjon

Rosa sløyfe 2023

De fleste kjenner direkte eller indirekte noen som har blitt rammet av kreft. For oss er det en selvfølge å bidra i kreftkampen og derfor vil vi skape oppmerksomhet rundt Rosa sløyfe-aksjonen som pågår hele oktober. Hensikten med aksjonen er å samle inn penger til kreftforskning, spre kunnskap om kreft og påvirke beslutningstakere. Vi er stolte over å kunne bidra til den viktige forskningen.


Organisasjoner vi har støttet

Stadsmissionen

I dag er det mange som lever et sosialt og økonomisk utsatt liv og trenger hjelp med å løse de mest grunnleggende behovene, som mat og klær. Stadsmissionen, en svensk ideell organisasjon, er et trygt sted for de som lever i fattigdom og utenforskap. Vi vil bidra til å gjøre forskjell ved å støtte Göteborgs Stadsmission i det viktige arbeidet de gjør. Takket være vårt bidrag kan flere få hjelp for eksempel med mat, vinterklær og leksehjelp. Sammen kan vi skape et mer medmenneskelig samfunn for alle!

Movember

I november arrangeres den internasjonale aksjonen Movember. Aksjonen har som mål å øke bevisstheten rundt prostatakreft og menns helse. Det er viktig for å kunne bidra til forskningen på prostatakreft slik at sykdommen kan forebygges og behandles. Vi velger denne måneden å gi penger til Prostatacancerförbundet, en svensk organisasjon som finansierer forskning og sprer kunnskap om prostatakreft.

Rosa sløyfe

De fleste kjenner direkte eller indirekte noen som har blitt rammet av kreft. For oss er det en selvfølge å bidra i kreftkampen og derfor vil vi skape oppmerksomhet rundt Rosa sløyfe-aksjonen som pågår hele oktober. Hensikten med aksjonen er å samle inn penger til kreftforskning, spre kunnskap om kreft og påvirke beslutningstakere. Vi er stolte over å kunne bidra til den viktige forskningen.

Svenska Afghanistankommittén

Siden årsskiftet 20/21 har stridene i Afghanistan blitt stadig verre og drevet mange hundre tusen mennesker fra hjemmene sine, og flere flykter hver dag. Nå i august tok talibanerne over makten i landet, og framtiden i landet er svært usikker. Svenska Afghanistankommittén arbeider hovedsakelig med de aller mest utsatte, nemlig kvinner, barn, personer med funksjonsnedsetninger og internflyktninger. Til tross for den svært vanskelige situasjonen i Afghanistan, fortsetter SAKs utviklingsarbeid for landsbygda, skoler og helsetjeneste lokalt, med samme styrke. Men organisasjonen trenger hjelp, og for oss er det en selvfølge at SAK er månedens støtteorganisasjon slik at de kan fortsette med det viktige arbeidet.

Talita

Talita er en svensk ideell organisasjon som tilbyr kvinner en vei ut av prostitusjon, pornografi og menneskehandel for seksuell utnyttelse og inn i et helt nytt liv. I rehabiliteringsprogrammet sitt har Talita i mer enn 20 år hjulpet kvinner verden over. Nesten alle kvinner som har deltatt i Talitas program, slutter helt med prostitusjon. Vi er glad for at bidraget vårt går til å søtte det viktige arbeidet deres.

Hand in Hand

I snart 30 år har Hand in Hand International ved hjelp av utdanning, støttende nettverk og tilbud om mikrolån, gitt mennesker muligheter til å utvikle ferdighetene sine og bygge opp små og mellomstore virksomheter. De utdanner og lærer opp hovedsakelig kvinner og unge, i selvhjelpsgrupper med fokus på entreprenørskap. Det resulterer i sterkere og nye bedrifter, som skaper arbeidsplasser og jobb. FNs globale bærekraftsmål nummer 1 er å utrydde ekstrem fattigdom og dette er også visjonen til Hand in Hand. Vi er stolte over å støtte dem i arbeidet for en verden uten fattigdom.

UNHCR

20. juni markeres hvert år internasjonalt som Verdens dag for flyktninger. I 2020 rapporterte UNHCR at det er 79,5 millioner mennesker verden over som er på flukt. Bak hvert eneste tall finnes det individuelle og veldig personlige kriser. UNHCR er FNs flyktningsorgan med oppdraget å beskytte mennesker som er tvunget til å flykte fra krig, konflikt og forfølgelse. Flyktningsorganet kjemper for disse menneskenes rettigheter, gir livreddende nødhjelp og skaper løsninger for en trygg framtid.

WWF Verdens naturfond

Klima og miljø er to spørsmål som vi hos Skiltmax bryr oss ekstra mye om, og derfor har vi i mai valgt å støtte Verdens naturfond, WWF. WWF arbeider for å bevare det biologiske mangfoldet i verden, minske forurensningene og det uholdbare overforbruket, og for at de fornybare ressursene skal brukes på en bærekraftig måte. For en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

SOS Barnebyer

I dag lever mer enn 220 millioner barn verden over i ekstrem utsatthet fordi de helt mangler eller risikerer å miste, den grunnleggende omsorgen fra en forelder. Coronaviruset kan føre til at fattigdommen i verden blir enda mer utbredd og barn som allerede lever i en sårbar situasjon, rammes mest. SOS Barnebyers Arbeide omfatter mer enn å skape grunnleggende forutsetninger for hvert enkelt barn. Organisasjonen hjelper dem i hverdagen og jobber for barns rettigheter. De trenger oss nå mer enn noensinne. Sammen kan vi sørge for at ingen barn vokser opp alene.

Svenska Downföreningen

21/3 er av FN utnevnt til Verdensdagen for Downs syndrom (World Down Syndrome Day) og markeres med initiativet «Rock your socks». Personer med Downs syndrom ekstra kromosommaterial på kromosom 21, og strømper som settes sammen med hælene mot hverandre, ser ut som små kromosomer. Vi vil hylle ulikheter og slå et slag for alle menneskers like menneskeverd og rettigheter. Derfor velger vi å støtte Svenska Downföreningen som arbeider for å øke kunnskapene og minske fordommene om Downs syndrom.

MIND

Mind er en ideell organisasjon som jobber for et samfunn som informerer om og aktivt forebygger psykisk sykdom, og der personer med psykisk uhelse respekteres og får den hjelpen de trenger. Dessuten et samfunn der ingen begår selvmord. De fleste kjenner noen som er rammet, som vi også gjør. Vi vil støtte Mind på grunn av vår egen bakgrunnshistorie og hjelpe til i arbeidet med å fremme psykisk helse.

Räddningsmissionen

Räddningsmissionen er en ideell forening som driver sosialt arbeid på kristent grunnlag. Foreningens oppdrag er å fange opp og motvirke forhold i samfunnet som fører til eller forverrer utsatthet og utenforskap. Vi som virksomhet er stolte over å kunne bidra med en gave og slik støtte Räddningsmissionens arbeid for utsatte mennesker.

Stadsmissionen

I dag er det mange som lever et sosialt og økonomisk utsatt liv og trenger hjelp med å løse de mest grunnleggende behovene, som mat og klær. Stadsmissionen, en svensk ideell organisasjon, er et trygt sted for de som lever i fattigdom og utenforskap. Vi vil bidra til å gjøre forskjell ved å støtte Göteborgs Stadsmission i det viktige arbeidet de gjør. Takket være vårt bidrag kan flere få hjelp for eksempel med mat, vinterklær og leksehjelp. Sammen kan vi skape et mer medmenneskelig samfunn for alle!

Movember

I november arrangeres den internasjonale aksjonen Movember. Aksjonen har som mål å øke bevisstheten rundt prostatakreft og menns helse. Det er viktig for å kunne bidra til forskningen på prostatakreft slik at sykdommen kan forebygges og behandles. Vi velger denne måneden å gi penger til Prostatacancerförbundet, en svensk organisasjon som finansierer forskning og sprer kunnskap om prostatakreft.

Rosa sløyfe

De fleste kjenner direkte eller indirekte noen som har blitt rammet av kreft. For oss er det en selvfølge å bidra i kreftkampen og derfor vil vi skape oppmerksomhet rundt Rosa sløyfe-aksjonen som pågår hele oktober. Hensikten med aksjonen er å samle inn penger til kreftforskning, spre kunnskap om kreft og påvirke beslutningstakere. Vi er stolte over å kunne bidra til den viktige forskningen.

RISE

Klimaspørsmålet er viktig for oss, og vi jobber stadig for å redusere bedriftens påvirkning på klimaet og miljøet, og for at arbeidet skal være bærekraftig. Vi har valgt å støtte RISE, som er et forskningsinstitutt som skal bidra til bærekraftig vekst i samfunnet, ofte på oppdrag fra eller i tett samarbeid med næringslivet, akademisk og offentlig sektor. Gjennom nye ideer og innovative løsninger bidrar RISE til en bærekraftig framtid. Les mer om prosjektet vi har valgt å støtte.

Leger Uten Grenser

Vi er takknemlige for at vi lever i et samfunn der helsevesenet og sykehusene fungerer, ikke minst nå under en pågående pandemi, når mange mennesker er i akutt behov for hjelp. Det er dessverre ikke like selvfølgelig for alle. Derfor vil vi støtte Leger Uten Grenser. Leger Uten Grenser er en medisinsk, humanitær organisasjon som hjelper mennesker som er rammet av kriser, krig og naturkatastrofer, helt uavhengig av politisk overbevisning, religion eller etnisk tilhørighet.

Hva synes kundene våre?