Informasjon om Covid-19: Vi produserer og leverer som vanlig.

Klikk her når du vil begynne å designe skiltet.

Gateskilt

Kommunen er ansvarlig for å sette opp gatenavnskilt som markerer de offentlige gatene. Det gjelder alt fra store bilveier til gateskilt som markerer veier i boligområder. For borettslag, bedrifter eller privatpersoner kan det være nødvendig å sette opp egne gateskilt i tillegg til kommunens skilt, for å gjøre det enklere for besøkende å finne fram. Dessuten er det mange som bestiller gatenavnskilt til private veier fordi kommunen ikke har ansvar for å skilte disse veiene.

Selvsagt viser gatenavnskiltet navnet på gaten som skiltet markerer. Hvis du vil utforme et eget skilt, bør du også tenke på om det skal finnes mer informasjon på gateskiltet.

Les mer
Begynn å designe et skilt

Eksempel på Gateskilt

Created with Fabric.js 1.7.6 17

Aluminiumskilt

120 x 120 mm

414 kr

Created with Fabric.js 1.7.19 Solveien 18

Plastskilt gravyr

295 x 70 mm

255 kr

Created with Fabric.js 1.7.6 Privat vei

Aluminiumskilt

300 x 100 mm

501 kr

Created with Fabric.js 1.7.6 ØYKJABACKKEN 30

Aluminiumskilt

800 x 140 mm

1266 kr

Created with Fabric.js 1.7.19 Norsk konge (1763 - 1874) Karl Johans gate

Aluminiumskilt

380 x 100 mm

541 kr

Created with Fabric.js 1.7.17 12-24

Aluminiumskilt

250 x 100 mm

460 kr

Created with Fabric.js 1.7.6 PRIVATE PARKING

Aluminiumskilt

380 x 50 mm

450 kr

Created with Fabric.js 1.7.19 Møllebacken

Plastskilt gravyr

295 x 70 mm

255 kr

Created with Fabric.js 1.7.22 28

Akrylskilt

150 x 150 mm

599 kr

Created with Fabric.js 1.7.19 Vidars allé 56

Aluminiumskilt

700 x 140 mm

1205 kr

Created with Fabric.js 1.7.19 Storgata 76

Plastskilt gravyr

295 x 70 mm

220 kr

Created with Fabric.js 1.7.6 52

Plastskilt gravyr

120 x 120 mm

188 kr

Gateskilt – hva skal være med?

Gatens navn 

Det absolutt vanligste er at gatens navn er med på et gateskilt. Det finnes også eksempler der man vil markere et spesielt sted med et gateskilt. Kategorien "gateskilt" omfatter begge typer skilt, både gatenavnskilt og skilt som står på gaten. 

Husnummer 

Målet med et gatenavnskilt er å gjøre det enkelt for besøkende å finnes frem. Derfor velger mange også å ta med husnummeret på skiltene. Et eksempel kan være <<Storgata 10–14>>, slik at det også blir enkelt å finne riktig husnummer. 

Navn på område 

Mange borettslag eller sameier velger dessuten å skrive navnet på området på skiltet. Det er ikke mange trafikanter som har bruk for denne typen informasjon, men ved å angi områdets navn, vises også ofte hva borettslaget eller sameiet heter. Det kommer av at borettslaget eller sameiet ofte har et navn som stammer fra området det ligger i. 

Hva synes kundene våre?