Informasjon om Covid-19: Vi produserer og leverer som vanlig.

Klikk her når du vil begynne å designe skiltet.

Brannskilt

Brannskilt er de viktigste skiltene i en bedrift. Akkurat som alle bedrifter har brannslokkere og brannvarslere, bør også brannskilt være en selvfølge. Disse skiltene markerer tydelig hvor blant annet branndører, brannslokkere, nødutganger og samlingspunkter finnes. Alle brannskilt kan tilpasses med alt fra materiale og form til tekst og motiv.

OBS! Skiltene våre er ikke etterlysende. Bruk dem i kombinasjon med etterlysende skilt eller på steder der det ikke kreves at de er synlige i mørket.

Les mer
Begynn å designe et skilt

Eksempel på Brannskilt

Created with Fabric.js 1.7.19 Brannfarlig

Plastskilt gravyr

295 x 100 mm

419 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 MÅ IKKE BLOKKERES NØDUTGANG

Plastskilt gravyr

150 x 49 mm

110 kr

Created with Fabric.js 1.6.6

Plastskilt gravyr

150 x 150 mm

338 kr

Created with Fabric.js 1.7.9 BRANNSLUKKER

Plastskilt gravyr

200 x 200 mm

521 kr

Created with Fabric.js 1.6.6

Plastskilt gravyr

200 x 200 mm

469 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 BRANN- SENTRAL

Plastskilt gravyr

150 x 200 mm

423 kr

Created with Fabric.js 1.6.6

Plastskilt gravyr

200 x 200 mm

521 kr

Created with Fabric.js 1.7.17

Plastskilt gravyr

200 x 200 mm

469 kr

Designe brannskilt med riktig tekst

Hvis det oppstår brann, er det tre ord som er viktige å huske: redde, varsle og slokke. Ved å ta utgangspunkt i disse tre ordene, er det enkelt å kontrollere om arbeidsplassen har nok brannskilt.

Redde – det viktigste ved brann er å redde de som er i fare. Er det tydelig hvor nærmeste nødutgang er? Sørg for at både rømningsveier og nødutganger er godt nok merket.

Varsle – på større arbeidsplasser (hovedsakelig industribedrifter) finnes det ofte spesielle alarmtelefoner. De er til for at personalet raskt skal kunne få tak i den interne redningstjenesten. Telefonene bør merkes med et tydelig skilt.

Slokke – hvis brannen ikke er så omfattende, kan det være mulig å slokke den med et brannteppe, brannslange eller brannslokker. Utstyret bør merkes med brannskilt. Plasseringen av førstehjelpsutstyr bør også være merket.

OBS! – ikke etterlysende brannskilt

Skiltene vi tilbyr er ikke etterlysende. Derimot har de klare farger og tydelige symboler for at de skal være enkle å se og forstå mens det er lys i lokalene. Hvis det blir mørkt der skiltene er plassert, vil de ikke være like synlige som etterlysende brannskilt. Derfor skal de brukes sammen med andre skilt eller på steder der de ikke må være synlige i mørket.

Hva synes kundene våre?