Nødutgangsskilt

Et nødutgangsskilt kan redde livet på noen ved brann eller annen fare. Derfor er det viktig å angi tydelig hvor nærmeste nødutgang befinner seg. Sammen med brannskilt er nødutgangsskilt de absolutt viktigste skiltene, både i offentlige og private lokaler. 

OBS! Skiltene er ikke etterlysende. Bruk dem i kombinasjon med etterlysende skilt, eller på steder der de ikke må være synlige i mørket.

I en kritisk situasjon kan det være avgjørende at man raskt kan finne nærmeste fluktvei. Selv om det er enkelt å finne veien ut av lokalene i en kontrollert situasjon, handler mange mennesker ikke rasjonelt i situasjoner med stress og panikk. Derfor er det viktig å tenke nøye gjennom plasseringen og utformingen av skilt for nødutganger.

Eksempel på Nødutgangsskilt

Created with Fabric.js 1.7.17

Plastskilt

150x150 mm

259 kr inkl. mva.

Created with Fabric.js 1.7.17

Plastskilt

300x150 mm

435 kr inkl. mva.

Created with Fabric.js 1.7.17 Emergency Exit -må ikke blokkeres Nødutgang -keep clear

Plastskilt

210x295 mm

575 kr inkl. mva.

Created with Fabric.js 1.7.17 Emergency Exit -må ikke blokkeres Nødutgang -keep clear

Plastskilt

210x295 mm

576 kr inkl. mva.

Created with Fabric.js 1.7.17

Plastskilt

300x150 mm

450 kr inkl. mva.

Created with Fabric.js 1.7.17

Plastskilt

300x150 mm

450 kr inkl. mva.

Created with Fabric.js 1.7.17

Plastskilt

300x150 mm

435 kr inkl. mva.

Created with Fabric.js 1.7.17

Plastskilt

150x150 mm

256 kr inkl. mva.

Hva synes kundene våre?