Informasjon om Covid-19: Vi produserer og leverer som vanlig.

Klikk her når du vil begynne å designe skiltet.

Veiskilt

Ved å designe egne veiskilt til borettslag/sameier eller privat bruk kan du enkelt og tydelig formidle et budskap til trafikanter. Det kan for eksempel dreie seg om veiskilt som merker en parkeringsplass, STOP-skilt, <<Privat vei>>-skilt og <<Kjør sakte>>-skilt. Reflekterende skilt synes også i trafikken når det er mørkt.

Ofte kan inspirasjonen til utforming og farge hentes fra klassiske trafikkskilt. Av og til kan det være en fordel å bruke en annen tekst og et annet bilde på skiltet, slik at det blir mer unikt og trafikantene oppfatter det lettere.

Les mer
Begynn å designe et skilt

Eksempel på Veiskilt

Created with Fabric.js 1.6.6 HER SLUTTER OFFENTLIG VEI

Plastskilt gravyr

250 x 100 mm

255 kr

Created with Fabric.js 1.7.19 Hester på veien KJØRE SAKTE

Plastskilt gravyr

295 x 250 mm

753 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 STOP

Plastskilt gravyr

295 x 295 mm

649 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 PRIVAT VEI

Plastskilt gravyr

200 x 250 mm

606 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 PRIVAT VEI

Aluminiumskilt

300 x 100 mm

483 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 KJØR FØRSIKTIG BARN LEKER!

Plastskilt gravyr

250 x 295 mm

753 kr

Created with Fabric.js 1.7.19

Plastskilt gravyr

295 x 295 mm

801 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 BORTTAUING UTEN VARSEL PARKERING FORBUDT

Plastskilt gravyr

250 x 150 mm

499 kr

Created with Fabric.js 1.7.19 PRIVAT VEI

Aluminiumskilt

210 x 297 mm

699 kr

Created with Fabric.js 1.6.6 M

Aluminiumskilt

250 x 250 mm

683 kr

Created with Fabric.js 1.7.9 ENLIHAUGEN

Aluminiumskilt

580 x 130 mm

671 kr

Created with Fabric.js 1.7.9 V e l k o m m e n t i l B e r g e t Avgiften går uavkortet til vedlikehold av vegen. Se betalingsanvisning på postkassen. Kjør forsiktig! God tur! V e g a v g i f t k r 3 0 , -

Aluminiumskilt

700 x 1000 mm

3288 kr

Bestille veiskilt

Fareskilt 

Slike trafikkskilt advarer for noe, slik at trafikantene kan være mer oppmerksomme og kjøre saktere. Til denne kategorien hører blant annet <<Jakt pågår>> og skilt som advarer for at spesielle dyr, som pinnsvin, villsvin eller til og med frosker, oppholder seg ved veien. Fareskilt har ofte rød ramme, gul bakgrunn og trekantet form.

Påbudsskilt 

Et påbudsskilt viser et krav eller et budskap med en oppfordring. Det kan for eksempel være krav til verneutstyr, informasjon om hvordan det er tillatt å kjøre eller når det er tillatt å parkere. Dette veiskiltet er vanligvis rundt, har ofte hvit ramme og blå bakgrunn.  

Informasjonsskilt

Ved hjelp av et tydelig informasjonsskilt kan steder, loppemarkeder og butikker markeres. Profesjonelle veiskilt som skal formidle informasjon har ofte hvit ramme, blå bakgrunn og hvit tekst. 

Den som vil kjøpe veiskilt, bør legge merke til at det ikke er tillatt å sette opp skilt som ligner statlige veiskilt på offentlige veier. Hvis det er fare for at bilister mister konsentrasjonen eller villedes, kan skiltene rett og slett være farlige.

Hos Skiltmax kan du bestille veiskilt i aluminium og med reflekterende bakgrunn og tekst for at trafikantene skal oppfatte skiltene enda tydeligere.

Hva synes kundene våre?